سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی مکانیک خودرو
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1محاسبات شهریور 92فنی حرفه ای
2محاسبات خرداد 92فنی حرفه ای
3رسم تخصصی خرداد 91فنی حرفه ای
4محاسبات فنی2 خرداد91فنی حرفه ای
5رسم تخصصی شهریور 91فنی حرفه ای
6محاسبات فنی2 شهریور91فنی حرفه ای
7نمونه سوالات تون آپ کاردانش
8رسم تخصصی مکانیک خودرو خرداد 1390فنی حرفه ای
9رسم تخصصی مکانیک خودرو شهریور 1390فنی حرفه ای
10محاسبات فنی 2 خرداد 1390فنی حرفه ای
11محاسبات فنی 2 شهریور 1390فنی حرفه ای
12رسم فنی تخصصی خرداد 87فنی حرفه ای
13تعمیر برق خودرو دیماه 88کاردانش
14اجزای ماشین دیماه 86فنی حرفه ای
15محاسبات فنی دیماه 85فنی حرفه ای
16رسم فنی دیماه 85فنی حرفه ای
17رسم فنی خرداد 85فنی حرفه ای
18محاسبات فنی خرداد 87فنی حرفه ای
19محاسبات فنی شهریور 85فنی حرفه ای
20محاسبات فنی خرداد 85فنی حرفه ای
21اجزای ماشین شهریور 87فنی حرفه ای
22اجزای ماشین شهریور 85فنی حرفه ای
23اجزای ماشین خرداد 85فنی حرفه ای
24پاسخ نامه تعمیر برق خودرو دیماهکاردانش
25تعمیر برق خودرو درجه2کاردانش
26تعمیر اتومبیل سواریکاردانش
27انتقال قدرت اتوماتیک2کاردانش
28انتقال قدرت اتوماتیککاردانش
29رسم فنیفنی حرفه ای
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس