سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی مکانیک خودرو
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1http://khodro.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/166کاردانش
2http://khodro.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/167کاردانش
3محاسبات شهریور 92فنی حرفه ای
4محاسبات خرداد 92فنی حرفه ای
5رسم تخصصی خرداد 91فنی حرفه ای
6محاسبات فنی2 خرداد91فنی حرفه ای
7رسم تخصصی شهریور 91فنی حرفه ای
8محاسبات فنی2 شهریور91فنی حرفه ای
9نمونه سوالات تون آپ کاردانش
10رسم تخصصی مکانیک خودرو خرداد 1390فنی حرفه ای
11رسم تخصصی مکانیک خودرو شهریور 1390فنی حرفه ای
12محاسبات فنی 2 خرداد 1390فنی حرفه ای
13محاسبات فنی 2 شهریور 1390فنی حرفه ای
14رسم فنی تخصصی خرداد 87فنی حرفه ای
15تعمیر برق خودرو دیماه 88کاردانش
16اجزای ماشین دیماه 86فنی حرفه ای
17محاسبات فنی دیماه 85فنی حرفه ای
18رسم فنی دیماه 85فنی حرفه ای
19رسم فنی خرداد 85فنی حرفه ای
20محاسبات فنی خرداد 87فنی حرفه ای
21محاسبات فنی شهریور 85فنی حرفه ای
22محاسبات فنی خرداد 85فنی حرفه ای
23اجزای ماشین شهریور 87فنی حرفه ای
24اجزای ماشین شهریور 85فنی حرفه ای
25اجزای ماشین خرداد 85فنی حرفه ای
26پاسخ نامه تعمیر برق خودرو دیماهکاردانش
27تعمیر برق خودرو درجه2کاردانش
28تعمیر اتومبیل سواریکاردانش
29رسم فنیفنی حرفه ای
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس